We strive to provide correct and up to date information on this website. However, it is possible that the information on the website is incomplete or incorrect. We do not accept any liability for damage and / or costs arising from incomplete and / or incorrect information.

References, hyperlinks and the like in the website can lead to other sites or other data sources that are offered and maintained by third parties. We have no involvement with the form and content of those information sources and we do not accept any liability for this.

Wij streven ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden soms naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.