Over de Friends of UCR

De Friends of UCR is een onafhankelijke stichting die renteloze leningen verstrekt aan niet-Europese studenten van University College Roosevelt. Het doel van de Friends of UCR is het financieel ondersteunen van talentvolle en ambitieuze studenten d.m.v. een rente-vrije lening. Deze lening is zowel ‘needs based’ (gekeken naar de financiële situatie van de student), als ‘merit based’ (gekeken naar de academische resultaten van de student).

Om leningen uit te kunnen geven, organiseren wij sinds 2013 jaarlijks een fundraising diner. Sinds de oprichting is € 220.000 bijeengebracht. Met deze gelden hebben we aan meer dan 30 studenten uit 15 verschillende landen studiebeurzen kunnen uitreiken. En de eerste afgestudeerde studenten zijn met aflossing begonnen. Zo krijgt het door u bijeengebrachte geld een tweede leven, want ook deze gelden worden aan nieuwe beurzen besteed. Bekijk hier een compilatie van het Fundraising diner 2019!

Quote of Anmol