Tijdens de lezingenreeks vertellen professoren van UCR over hun eigen vakgebied in de Burgerzaal van het oude Stadhuis. Leer meer over bijvoorbeeld Immunologie, Psychologie, Militaire Geschiedenis, Robotica, Gaming en Politiek. Elke lezing is los te bezoeken, in het Nederlands en de toegang is gratis. Inloop vanaf 19:30 via de Voorhal van het Stadhuis (Markt 1) met koffie en thee. De lezingen starten om 20:00 en duren ongeveer een uur, waarna er nog enige tijd is voor napraten.

De tweede lezing in de reeks wordt verzorgd door prof. dr. Sofie Loyens, met het onderwerp ‘De aarde is plat en wordt bestuurd door een mysterieuze elite: Kritisch denken en de rol van het onderwijs’, in haar vakgebied psychologie. Met clickbait en fake news dat alomtegenwoordig is, is de vaardigheid van kritisch denken crucialer dan ooit. Maar wat is kritisch denken eigenlijk? Kan je deze vaardigheid ontwikkelen? Is hier een rol weggelegd voor onderwijs en zo ja, hoe kan het onderwijs kritisch denken bevorderen?

U kunt zich hier aanmelden voor de lezingenreeks: www.ucr.nl/lustrum.

In 2024, University College Roosevelt celebrates its 20th anniversary. This anniversary year will be celebrated with various internal and external events, such as a lecture series and an open day for residents of Zeeland. On Wednesday, April 3, the second lecture ‘The Earth is flat and ruled by a mysterious elite: Critical thinking and the role of education’ with prof. dr. Sofie Loyens takes place.

During the lecture series, UCR professors talk about their respective fields in the Burgerzaal of the old Town Hall. Learn more about topics such as Immunology, Psychology, Military History, Robotics, Gaming and Politics. Each lecture can be attended separately and admission is free. All lectures are in Dutch. Doors of the old Town Hall (Markt 1) open at 19:30, and we will welcome guests with coffee and tea. The lectures start at 20:00 and last about an hour, after which there will be some time for discussion.

Prof. dr. Sofie Loyens will give the second lecture in the series, with a lecture in her field of psychology, ‘The Earth is flat and ruled by a mysterious elite: Critical thinking and the role of education’. With clickbait and fake news all around us, the skill of critical thinking is more crucial than ever. But what exactly is critical thinking? Can you develop this skill? Does education have a role here and if so, how can education think critically?

You can register for the lecture series here: www.ucr.nl/lustrum.