Nederlands

Tijdens de lezingenreeks vertellen professoren van UCR over hun eigen vakgebied in de Burgerzaal van het oude Stadhuis. Leer meer over bijvoorbeeld Immunologie, Psychologie, Militaire Geschiedenis, Robotica, Gaming en Politiek. Elke lezing is los te bezoeken, in het Nederlands en de toegang is gratis. Inloop vanaf 19:30 via de Voorhal van het Stadhuis (Markt 1) met koffie en thee. De lezingen starten om 20:00 en duren ongeveer een uur, waarna er nog enige tijd is voor napraten.

De derde lezing in de reeks wordt verzorgd door dr. Tobias van Gent, met het onderwerp ‘Het bombardement van Middelburg op 17 mei 1940 opnieuw onder vuur genomen’, in zijn vakgebied militaire geschiedenis.

Een van de grote controverses uit de geschiedenis van Middelburg is de verwoesting van omvangrijk deel van de binnenstad op 17 mei 1940. Volgens sommigen was dit het gevolg van een terreurbombardement door de Luftwaffe, anderen stellen dat Middelburg eenvoudig in het schootsveld van Duitse artillerie terecht was gekomen en er zijn ook historici die geloven dat de stad vooral door Franse granaten getroffen is.

Tobias van Gent heeft zich, in samenwerking met andere onderzoekers, de afgelopen jaren andermaal over deze zaak gebogen. Hij heeft daarvoor menig archief in binnen- en buitenland bezocht en stuitte toch weer op nog onbekende bronnen. Op 1 mei 2024 – bijna 84 jaar na dato – presenteert hij de nieuwste inzichten over een van de zwartste bladzijdes uit de geschiedenis van onze stad.

U kunt zich hier aanmelden voor de lezingenreeks: www.ucr.nl/lustrum.

English

In 2024, University College Roosevelt celebrates its 20th anniversary. This anniversary year will be celebrated with various internal and external events, such as a lecture series and an open day for residents of Zeeland. On Wednesday, May 1, the third lecture ‘The bombardment of Middelburg on May 17, 1940 revisited’  with dr. Tobias van Gent takes place.

One of the great controversies in the history of Middelburg is the destruction of extensive parts of the inner city on May 17, 1940. According to some, this was the result of a terror bombardment by the Luftwaffe, others argue that Middelburg was simply caught in the field of fire of German artillery, and there are also historians who believe that the city was mainly hit by French shells.

Tobias van Gent, in collaboration with other researchers, has once again looked into this matter in recent years. To do so, he has visited many archives at home and abroad and yet again stumbled upon still unknown sources. On May 1, 2024 – almost 84 years after the fact – he presents the latest insights on one of the blackest pages in the history of our city.

You can register for the lecture series here: www.ucr.nl/lustrum.