Contact details

a.vandixhoorn@ucr.nl Tel: +31 (0) 118 655 505
Franklin 2.08

About me

I graduated in Social and Economic History from Utrecht University in 1997. I acquired My Ph.D. from the Free University of Amsterdam in 2004 (cum laude) with a dissertation on the socio-cultural history of the chambers of rhetoric, organizations of literary sociability in the (Dutch-speaking) late medieval and early modern Low Countries. Since then I have been a teacher and postdoctoral researcher at the universities of Maastricht, Antwerp, and Ghent and (with a Fulbright Junior Scholarship) at the University of California at Los Angeles. I specialize in the social history of knowledge and information and the history of public opinion, with a particular interest in the transnational Scheldt Estuary world region. In 2013 I was appointed as special professor of the history of Zeeland in the World on behalf of the Familiefonds Hurgronje at University College Roosevelt where I teach world history, the history of knowledge.

Awards, grants and fellowships

 • Bendikson Fellowship. The Huntington Library, 2012. 
 • Honorary Scholarship. University of Groningen, 2012. 
 • Postdoctoral Research Fellowship. Research Foundation Flanders (FWO), 2011-2014.
 • Postdoctoral Research Fellowship, Research Foundation Flanders (FWO), 2008-2011.
 • Fulbright Junior Scholarship, 2007/2008.
 • Laureate Study Prize Praemium Erasmianum, 2006.

Professional memberships

 • Belgian Jonge Academie (alumnus)
 • American Historical Association
 • Renaissance Society of America
 • Medieval English Theatre
 • Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
 • Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
 • Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
 • Werkgroep Middeleeuwse Artes-Literatuur
 • Koninklijke Soevereine Hoofdkamer De Fonteine
 • Werkgroep Boekgeschiedenis Vlaanderen

Publications

Books

 • Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
 • De stem des volks. Publieke opinie, opinieonderzoek en democratie. (Essay on public opinion, public opinion research, and democracy). The Hague, Social and Cultural Planning Office, 2006.

Book/issue editor

 • Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen en Francien Petiet (eds.), Een hoger streven. Bouwstenen voor de geschiedenis van het Zeeuws Genootschap (Middelburg: KZGW, 2019).
 • Arjan van Dixhoorn et al (eds.), History of Zeeland in the World: Exploring the World from Zeeland. Middelburg: de Drukkery, 2019.
 • Arjan van Dixhoorn, Samuel Mareel and Bart Ramakers (eds.), The Knowledge Culture of the Netherlandish Rhetoricians, special issue of Renaissance Studies, 32 (2018) 1.
 • Klaas A.D. Smelik and Arjan van Dixhoorn (eds.), Joods leven in Middelburg en de Mediene door de eeuwen heen (Antwerp-Apeldoorn: Garant, 2017).
 • Literary Cultures and Public Opinion in the Early Modern Low Countries. Leiden: Brill, 2011 (Brill’s Studies in Intellectual History 197), co-edited with Jan Bloemendal and Elsa Strietman.
 • The Reach of the Republic of Letters. Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe. Leiden: Brill, 2008 (Brill’s Studies in Intellectual History 168), co-edited with Susie Speakman Sutch.

Articles and book chapters

 • “Literary Society outside Italy, Renaissance”, in: M. Sgarbo (ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (Berlin: Springer, in press).
 • “The Rhetorical Paradigm. Language, Eloquence, and Learning among Dutch-speaking Rhetoricians (1450-1650)”, in: The Dutch Language, 1500-1800: Historical Settings, Descriptive Approaches, Teaching Practices. Peeters, Leuven, in press.
 • “Inleiding”, in: Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen and Francien Petiet (eds.), Een hoger streven. Bouwstenen voor de geschiedenis van het Zeeuws Genootschap (Middelburg: KZGW, 2019), 11-26, co-authored with Henk Nellen and Francien Petiet,.
 • “Recreating Man’s Cunning Virtues. The Philosophical Project of the Netherlandish Culture of Arts”, in: Arjan van Dixhoorn, Samuel Mareel and Bart Ramakers (eds.), Rhetoricians and the Shaping of a Netherlandish Culture of Knowledge, special issue of Renaissance Studies, 32 (2018) 1, 23-42.
 • “The Relevance of the Netherlandish Rhetoricians”, with Samuel Mareel and Bart Ramakers, in: Arjan van Dixhoorn, Samuel Mareel and Bart Ramakers (eds.), Rhetoricians and the Shaping of a Netherlandish Culture of Knowledge, special issue of Renaissance Studies, 32 (2018) 1, 8-22.
 • “De Jodenvervolging in Zeeland”, in: Klaas Smelik and Arjan van Dixhoorn (eds.), Joden in Middelburg en de Mediene (Garant: Antwerpen, 2017), 101-129, co-authored with Lotte Bergen,
 • “Doodsklacht op paneel: Memorie in lokale devotie en filosofie rond 1555”, in: Samuel Mareel et al (eds.), Buiten het Boek, special issue Spiegel der Letteren, 59 (2017) 2-3, 203-230.
 •  The Law, Justice, Governance, and Theatrical Knowledge in the Sixteenth-Century Dutch-speaking Low Countries”, in: Marie Bouhaïk-Gironès, Jelle Koopmans, Katell Lavéant (eds.), La Permission et la Sanction: Théories légales et pratiques du théâtre (XIVe-XVIIe siècle). Paris: Classiques Garnier, 2017, 17-41.
 • “The Claim to Expertise and Doctrinal Authority in the Struggle for Anti-Heresy Policies in the Habsburg Netherlands (1520s-1560s)”, in: Voilet Soen, Dries Vanysacker and Wim François (eds.), Church, Censorship and Reform in the Early Modern Habsburg Netherlands, in: Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique, 101. Brepols, Turnhout, 2017, 53-71.
 •  “De metamorfosen van Zeeland: Dye Cronyke van Zeelandt (1551) als filosofisch traktaat”, in: Johanna Bundschuh (ed.), Literatuur en kennis, special issue of Internationale Neerlandistiek, 55 (2017) 2, 91-114.
 • “Aura of the Word in a Handwritten Letter: Or an Observation on the Political Arts in the Rebel State of Holland (1574)”, in: Jessica Buskirk and Samuel Mareel (eds.), The Aura of the Word in the Early Age of Print (1450-1600). New York/ London: Routledge, 2016, 35-50.
 • “Working Bodies, Matter and the Performance of Knowledge: The Mechanical and Liberal Arts in the Civic Community”, in: Sven Dupré et al (eds.), Embattled Territory. The Circulation of Knowledge in the Spanish Netherlands. Gent: Academia Press, 2015. Co-authored with Bert De Munck, 255-278.
 • “Rederijkers (1400-1600)”, in: Jeroen Jansen and Nico Laan (eds.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Hilversum, Verloren, 2015, 67-93.
 • “Historische vergelijkingen voor hedendaags gebruik”, Beleid & Maatschappij, 42 (2015) 3, 223-243, co-authored with Anita Boele and Pepijn van Houwelingen.
 • “The Multilingualism of Dutch Rhetoricians: Jan van den Dale’s Uure van den doot and the Use of Language (Brussels, ca.1516)”, in: Jan Bloemendal (ed.), Bilingual Europe: Latin and Vernacular Cultures ca. 1300-1800. Leiden: Brill, 2015 (Brill’s Studies in Intellectual History 239), 50-72.
 • “The Prosperity of Belgica and the Virtues of Antwerp: Guicciardini´s Descrittione di tutti Paesi Bassi”, in: Christine Göttler, Bart Ramakers, and Joanna Woodall (eds.), Trading Values. Cultural Translation in Early Modern Antwerp. Special issue Netherlands Yearbook for the History of Art (2014), 76-107.
 • “Nature, Play and the Middle Dutch Knowledge Community of Brussels in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries”, in: Bettine Noak (ed.), Wissenstransfer und Auctoritas in der frühneuzeitlichen niederländischsprachigen Literatur. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht–unipress (Berliner Mittelalter&Frühneuzeitforschung 19) 2014, 99-122.
 • “Monumentalizering van een festival: Het Antwerpse Landjuweel van 1561 als historische gebeurtenis”, Jaarboek de Fonteine (2011-2012), 15-42.
 • “Theatre Society in the Low Countries: Performative Culture and the Public Sphere in the Fifteenth and Sixteenth Centuries”, in: Jan Bloemendal, Peter Eversmann, and Elsa Strietman (eds.), Drama, Performance and Debate. The Role of Theatre and Theatricality in Public Opinion in the Early Modern Period. Leiden: Brill, 2012, 81-114.
 • “The Making of a Public Issue in Early Modern Europe: The Spanish Inquisition and Public Opinion in the Netherlands”, in: Massimo Rospocher (ed.), Beyond the Public Sphere: Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe. Bologna: Il Mulino; Berlin: Duncker & Humblot, 2012 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi; 27), 249-269.
 • “Literary Cultures and Public Opinion in the Early Modern Netherlands”, in: Bloemendal, Van Dixhoorn, Strietman (eds.), Literary Cultures and Public Opinion. Leiden: Brill, 2011, 1-35, co-authored with Jan Bloemendal.
 • “Early Modern Literary Cultures and Public Opinion: An Epilogue in the Form of a Discussion”, in: Bloemendal, Van Dixhoorn, Strietman (eds.), Literary Cultures and Public Opinion. Leiden: Brill, 2011, 267-291, co-authored with Jan Bloemendal.
 • “The Grain Issue of 1565-1566. Policy Making, Public Opinion, and the Common Good in the Habsburg Netherlands”, in: Elodie Lecuppre-Desjardin and Anne-Laure Van Bruaene (eds.), De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.). Turnhout: Brepols, 2010 (Studies in Urban History (1100-1800) 22), 171-204.
 • “De scharpheit van een gladde tong. Literaire teksten en publieke-opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden”, Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 125 (2010) 1, 3-28, co-authored with Jan Bloemendal.
 • “Soorten rederijkers. Rederijkers en hun plaats in het intellectuele veld: 1550-1650”, in: D. Coigneau and S. Mareel (eds.), Met eigen ogen. De rederijker als dichtend individu (1450-1600) (=Jaarboek De Fonteine) (2009), 87-119.
 • “De opgeworpen rechtbank der publieke opinie. Het tijdschrift en de geschiedenis van de publieke opinie”, Tijdschrift voor tijdschriftstudies, 26 (2009), 54-75.
 • “New Institutions and the Dynamics of Civic Culture. Chambers of Rhetoric in the Early Modern (Northern) Netherlands”, in: Rudolf Suntrup and Jan Veenstra (eds.), Konstruktion der Gegenwart und Zukunft/Shaping the Present and the Future. Medieval to Early Modern Culture/ Kultureller Wandel vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit 10. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008, 135-179.
 • “Introduction”, in: Van Dixhoorn and Speakman Sutch (eds.), The Reach of the Republic of Letters, 1-16, co-authored with Susie Speakman Sutch.
 • “Chambers of Rhetoric: Performative Culture and Literary Sociability in the Early Modern Northern Netherlands”, in: The Reach of the Republic of Letters, 119-158.
 • “Epilogue”, in: The Reach of the Republic of Letters, 423-461.
 •  “Liefhebbers van de redekunst. Het Vlaardingse festival van 1616 en de principes van het Hollandse rederijkersleven”, in: Bart Ramakers (ed.), Op de Hollandse Parnas. De Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616. Zwolle: Waanders, 2006, 11-29.
 •  “Engagement en ambitie. De Haagse rederijkerskamer ‘Met Ghenuchten’ en de ontwikkelingen van een burgerlijke samenleving in Holland rond 1500”, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 9 (2006), 150-190, co-authored with Serge ter Braake.
 • “Writing Poetry as Intellectual Training. Chambers of Rhetoric and the Development of Vernacular Intellectual Life in the Low Countries between 1480 and 1600”, in: K. Goudriaan, J. van Moolenbroek and A. Tervoort (eds.), Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in honour of Prof. Dr. H. de Ridder-Symoens. Leiden: Brill, 2004 (Brill’s Studies in Intellectual History 123), 201-222.
 • “Burgers, branies en bollebozen. De sociaal-institutionele ontwikkeling van de rederijkerskamers in de Noordelijke Nederlanden, 1470-1650”, in: Bart Ramakers (ed.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003, 65-85.
 • “Edifying Dutch Youths. The Boys of the Chambers of Rhetoric in the Early Seventeenth Century”, Paedagogica Historica, 39 (2003) 3, 325-337, co-authored with Benjamin Roberts.
 • “Waar retorica regeert. Rederijkersregels rond taalgebruik en gedrag in de 16e en 17e eeuw”, Zeventiende Eeuw, 18 (2002), 17-30.
 • “Rederijkers in een Zeeuws dorp; oprichting en organisatie van de rederijkerskamer de Wijngaardranken te Kapelle in de eerste helft van de zestiende eeuw”, Zeeland, 10 (2001) 2, 57-64.
 • “Voorstanden van de vrije wetten. Burgerbewegingen in Arnhem en de Republiek tussen 1702 en 1707”, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 25 (1999) 1, 25-54.
 • “In een traditie gevangen? Hollandse rederijkerskamers en rederijkers in de recente literatuurgeschiedschrijving”, Tijdschrift voor Geschiedenis, 112 (1999), 385-406.