Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact  Hurgronje Lectures 2017

​The Hurgronje lectures 2017

Organized by the Hurgronje-chair in the History of Zeeland in the World, the Hurgronje-lectures aim to provide a podium to (young) scholars working on or interested in an aspect of Zeeland’s history. This year’s two lectures are co-organized with the Werkgroep Cultuurhistorie, co-financed by the Province of Zeeland and the Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

Hurgronje-lecture III: Dr. Feike Dietz (Universiteit Utrecht)

Lezen, kijken en ondervinden in achttiende-eeuwse jeugdboeken uit Zeeuwse kringen

Schrijvers van leer- en leesboeken voor de jeugd stonden in de achttiende eeuw voor een spannende maar moeilijke uitdaging. Geïnspireerd door Verlichte opvoedings- en onderwijsidealen vonden zij het belangrijk om jeugdigen uit te dagen zelf hun wereld te ontdekken en op basis van eigen waarnemingen en zelfstandige reflecties tot kennis te komen. Hoe konden boeken – papieren in plaats van empirische werelden, traditioneel gevuld met hapklare kennis – worden ingezet om die Verlichte kennisidealen vorm te geven? In deze lezing verkennen we de manieren waarop aan die behoefte gehoor werd gegeven in Zeeuwse jeugdboeken (dat betekent hier: boeken gemaakt op Zeeuwse bodem en/of door een auteur uit Zeeland of verbonden aan het Zeeuws Genootschap). De auteurs blijken fictieve, mediale en didactische technieken te benutten om het lezen om te vormen tot een gecontroleerd proces van waarnemen en vragen stellen, meebeleven en interpreteren. Die routes zijn niet ‘typisch Zeeuws’, maar lijken in Zeeland soms eerder of intensiever bewandeld te zijn dan elders in de Republiek, terwijl hier ook internationale voorbeelden werden opgepikt die de Nederlandse jeugdliteratuur een nieuwe impuls gaven. Zo biedt de reis langs Zeeuwse didactische vernieuwingen niet alleen inzicht in ontwikkelingen in het jeugdboekengenre, maar ook in de rol van Zeeland als broedplaats van vernieuwing.

Waar: University College Roosevelt, Raadzaal oude Stadhuis

Wanneer: 19 april 2017, 19.30 (deuren open vanaf 19.00)

Nederlandstalig

Hurgronje-lecture IV: Dr Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam)

Mission failed. Zeeland's Puritanism and Jacob Cats's 1652 Embassy to England

Als ick nu van den staet mijn afscheyt had genomen,
En dat ick, naer my docht, nu vryheyt had bekomen,
Wiert my noch evenwel een nieuwen last bereyt,
En even t'huys gebracht en op den hals geleyt.
Dit was een wichtigh pack, dat in mijn oude dagen
Ick, van den staet versocht, met onlust heb gedragen,

Cats, Tweeëntachtig-jarig Leven

Jacob Cats, nowadays mainly remembered as the author of moralising poetry, was foremost a statesman. Cats, who had started his career as pensionary of Middelburg, moved to the center of European power when he became Grand Pensionary of Holland in 1636, a post he would retain until 1651. While we are well-informed about the policies of other Grand Pensionaries, especially Johan van Oldenbarnevelt and Johan de Witt, Cats' role in foreign policy is largely unknown. This paper focuses on Cats' final political role: as ambassador extraordinary to England in the winter of 1651-1652. In this mission, Cats' three identities as a Protestant, a poet, and a republican statesman, came clearly to the fore. His performance, which did nothing to prevent the catastrophic breakdown of Anglo-Dutch relations, exemplifies that mid-seventeenth century diplomacy was subject to intense public scrutiny.

Where: University College Roosevelt, Raadzaal old Townhall

When: April 26, 2017, 19.30 (doors open from 19.00)

In English