Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact  i-4-1-Health

interreg_Vlaanderen-Nederland_PANTONE_B.jpg

i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Rol van UCR

UCR is een partner in dit project en zal binnen dit kader onderzoek doen naar ouderen als specifieke risicogroep voor het oplopen van infecties met antibiotica resistente bacterien. In de komende periode kan dit ook leiden tot interessante kansen voor studenten die een zelfstandig onderzoek of stage willen doen in dit veld.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.

Logo EU vlag.jpg