Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact  History Walk / Geschiedeniswandeling


English:

Ever wondered what these old walls and paved streets of Middelburg were hiding? What is the history that has built and changed Middelburg? What has made this city the one we know and wander daily around?

Rediscover Middelburg through its history in this tour based on the theme of Colonization. In company of Dr. Dixhoorn, history professor at the University College Roosevelt, and a guide, a new insight will be given to these monuments and buildings you come across every day of your life.

Nederlands:

Heeft u zich ooit afgevraagd welke geheimen zich verschuilen tussen de oude muren en kleine straatjes van Middelburg? Welke verhalen hebben Middelburg gevormd en veranderd? Hoe is de stad waar we dagelijks doorheenlopen zo geworden als het nu is?

Herontdek Middelburg met behulp van de geschiedenis in deze rondleiding gebaseerd op kolonisatie. Samen met Dr. Dixhoorn, geschiedenis professor op University College Roosevelt, en een gids, kunt u de monumenten en gebouwen uit uw hedendaags leven opnieuw leren kennen.