Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact  Celebrate Religions


English:

Celebrate Religions is a multireligious event in which people of diverse religious and non-religious backgrounds can celebrate and experience faith together. In these times of polarization in society, in particular between people with different religious backgrounds, it is more important than ever to get together, meet each other, and share faith in a respectful way. Therefore, this 'celebration' contains elements of Judaism, Christianity, and Islam. Each element is explained by someone from the Jewish, Christian or Muslim community in Middelburg, to make the event accessible for everyone.  

Nederlands:

Celebrate Religions is een multireligieuze viering waarin mensen met verschillende religieuze en niet-religieuze achtergronden het geloof samen kunnen vieren en ervaren. In deze tijd van polarisatie in de samenleving, in het bijzonder tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden, is het belangrijker dan ooit om elkaar op te zoeken, te ontmoeten en het geloof op een respectvolle manier met elkaar te delen. In deze viering zijn daarom diverse elementen van het jodendom, christendom en de islam verwerkt. Bij ieder onderdeel van de viering wordt uitleg gegeven door iemand uit de desbetreffende gemeenschap, om de viering toegankelijk te maken en dichterbij te brengen voor alle aanwezigen.