Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact  UCARE curriculum

Om het UCARE trainer handbook te downloaden, scrolt u naar beneden.

Universal Curriculum against Radicalization in Europe (UCARE) 

 
UCARE is een lesprogramma over burgerschaps- en sociale vaardigheden voor adolescenten. Het levert onderwijskundige hulpmiddelen om burgerschap en sociale vaardigheden te bevorderen bij middelbare scholieren, met het doel processen van radicalisering te voorkomen. Het lesprogramma bestaat uit zeven opeenvolgende workshops die in reguliere lessen plaats kunnen vinden en die geleid kunnen worden door een leraar of een externe trainer. De workshops kunnen indien nodig uitgebreid worden naar meerdere lessen. De stap-voor-staphandleiding en de aanvullende materialen maken voorbereidingen eenvoudig. Het geven van de workshops/lessen vereist geen deskundigheid in psychologie, maar basisscholing in onderwijskunde en het vermogen om klasdiscussies te leiden komen wel van pas. Ook vereist het lesprogramma per definitie geen kennis van het onderwerp radicalisering. Trainers hoeven niet meer controversiële politieke of religieuze onderwerpen in de lessen te behandelen dan het geval is in een doorsnee interactieve les. Vaardigheden die behandeld worden in het lesprogramma hebben betekenis voor de leerlingen in hun dagelijkse leven, en worden op een manier behandeld die de persoonlijke waarde direct duidelijk maakt. De pilot implementatie heeft bevestigd dat de workshops positief ontvangen worden door de leerlingen, en dat de leerlingen ze persoonlijk nuttig vinden. Vanuit het perspectief van een leerling is het lesprogramma voornamelijk een training in bruikbare sociale vaardigheden. Evengoed zijn de vaardigheden die in dit lesprogramma worden aangescherpt zorgvuldig geselecteerd om een basis voor weerstand tegen factoren die naar radicalisering leiden te vormen. De doelen van het lesprogramma komen overeen met de doelen van burgerschapsvorming bepaald door de Nederlandse regering.
De digitale versie van het lesprogramma is beschikbaar op deze website in het Engels, Nederlands en Spaans. Het wachtwoord om het handboek en de aanvullende materialen te openen wordt verstrekt aan alle geregistreerde gebruikers. Registratie is gratis.
Als u overweegt het lesprogramma toe te passen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen hulp met het toepassen verlenen en materialen voor evaluatie leveren. Het is ook mogelijk om training voor de docenten/trainers te regelen.
 
Op deze website kunt u ook materialen vinden voor losse, op zichzelf staande lessen voor scholen die deze zouden willen toepassen in schoolvakken of gebruiken om het UCARE-lesprogramma uit te breiden. Meer informatie is beschikbaar op de Single Lesson Materials pagina.
Titels van workshops in het UCARE-lesprogramma:
  1. Wie zijn we?
  2. Jij hebt de controle
  3. Weerstand bieden aan druk
  4. In andermans schoenen staan
  5. Goed nadenken over dingen
  6. Strijden voor de goede zaak
  7. Tijd voor verandering
 

Download

Onderwijs voor een veilige en democratische samenleving:

Handboek voor docenten bij het UCARE-lesprogramma voor burgerlijke en maatschappelijke vaardigheden voor adolescenten

 
Het UCARE-lesprogramma kan gratis gedownload worden in het Engels, Nederlands en Spaans. Om het wachtwoord om toegang tot het handboek te verkrijgen te bemachtigen, registreer alstublieft eerst.
UCARE-lesprogramma is ontwikkeld door University College Roosevelt UCARE-lesprogramma is ontwikkeld door University College Roosevelt als onderdeel van het TERRA II project.
EU Terra2.jpg

Dit project werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie (communicatie) geeft alleen de mening van de auteurs weer, en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin in opgenomen informatie.
Alle rechten voorbehouden.