Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  intranet |  contact ​​​​

 Lente Lezingen

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! University College Roosevelt organiseert samen met de Universiteit Utrecht, de PZC en het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen een serie lentelezingen door vier toponderzoekers van de Universiteit Utrecht. In de maanden april en mei gaan de poorten van het voormalige stadhuis in Middelburg open om Zeeuwse geïnteresseerden kennis te laten maken met de laatste inzichten op het gebied van geneeskunde, geesteswetenschappen, publiek management, pedagogiek  en scheikunde. We hopen u op de lentelezingen te begroeten. 

Voor meer informatie over de sprekers en het programma van 2016, kunt u hier de brochure inzien.

Programma voorjaar 2016​

 

April

Dinsdag 5 april: Prof.Mr. Bernhard Wientjes “Ondernemerschap als antwoord op de krimp” georganiseerd door  University College Roosevelt. Plaats: Raadzaal voormalig Stadhuis, aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, taal Nederlands. www.ucr.nl   aanmelden infodesk@ucr.nl   tel: 0118-655500

Dinsdag 12 april: lentelezing; Prof.Dr. Kiene Brillenburg Wurth “Charisma`s van het boek”, georganiseerd door  University College Roosevelt. Plaats: Raadzaal voormalig Stadhuis, aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, taal Nederlands . www.ucr.nl   aanmelden infodesk@ucr.nl   tel: 0118-655500

Mei

Woensdag 11 mei: Lentelezing; Prof. Maarten G. Kleinhans “Het tij gekeerd: het spel van water en zand in de Nederlandse delta”, georganiseerd door  University College Roosevelt. Plaats: Raadzaal voormalig Stadhuis, aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, taal Nederlands. www.ucr.nl   aanmelden infodesk@ucr.nl   tel: 0118-655500

Woensdag 25 mei: Lente lezing; Prof. Dr. Frans de Waal “Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?”, georganiseerd door  University College Roosevelt. Plaats: Raadzaal voormalig Stadhuis, aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, taal Nederlands. www.ucr.nl   aanmelden infodesk@ucr.nl   tel: 0118-655500